Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przeżywamy dwudziestą ósmą niedziele zwykłą jest to zarazem trzecia niedziela miesiąca taca zbierana dzisiaj przeznaczona jest na prace wykonywane przy naszym kościele.  Dzisiaj o godz. 12:30 Msza św. i spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych. 2. We wtorek modlimy się przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy. Msza św. o godz. 8:00. Popołudniu o godz. 15:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, koro...

Intencje

GodzinaIntencja
8.00
1. Za ++ Zdzisława i Janinę Pajda.
GodzinaIntencja
8.00
2. Za + Krzysztofę Krasnodębską od córki Anny z mężem i rodziną.
GodzinaIntencja
18.00
1.O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla Adrianny Bienias w 18 rocznicę urodzin od rodziców z siostrą.
GodzinaIntencja
18.00
2. Za + Wiesławę Sikora 21/30
GodzinaIntencja
18.00
3. Za ++ Genowefę i Władysława Grzesińskich.
GodzinaIntencja
18.00
4. Za + Janinę Jałowiec w 20 rocznicę śmierci od męża, dzieci z rodziną.

Statystyka

 • Liczba odwiedzin strony: 1275340

Kancelaria

Kancelaria Parafialna

tel. (32) 261-76-70 wew. 31

W ciągu roku czynna:

 • we wtorki i czwartki 16:00 - 17:30
 • w soboty 10:00 - 11:00 ( z wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca. W tym dniu odwiedzamy chorych w domach z posługą skaramentalną)
 • w każdą pierwszą sobotę miesiąca kanelaria nie czynna

W okresie wakacyjnym:

 • we wtorki i czwartki 16:00 - 17:30

Uwaga!!!

Podczas trwania kolędy kancelaria parafialna czynna we wtorki i czwartki w godzinach  od 10:00 do 11:00

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna ( odpłatnie) - termin ustalamy (w dni robocze w godz. 10.00 - 16.00) bezpośrednio z  Psychologiem - nr tele. 507151663

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • gdy z innej parafii pozwolenie od ordynariusza miejsca na chrzest

Co musisz wiedzieć - do pobrania :

 1. Sakrament Chrztu
 2. Kodeks Prawa Kanonicznego o Sakarmencie Chrztu
 3. Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie
 4. Instrukcja Episkopatu o Sakramenci Chrztu
 5. Wprowadzenie Teologiczne i Pastroralne do Sakarmentu Chrztu

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • gdy z innej parafii pozwolenie od ordynariusza miejsca na bierzmowanie

I Komunia św.

 • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • rezerwacja terminu ślubu
 • trzy miesiące przed ślubem ustalenie terminu spisania protokołu
 • aktualne, tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • znać datę i parafię I komunii św.
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskie (opłata za kurs 40 zł od osoby + 30 zł spotkanie indywidualne)
 • potwierdzenie spotkań w Poradni Życia Rodzinnego
 • znać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków, datę i miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego i pesel
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC (na 2 miesiące przed ślubem należy dostarczyć)
 • podczas spisywania protokołu składa się prośbę o wygłoszenie zapowiedzi

Co musisz wiedzieć - do pobrania :

 1. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
 2. KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA

Nauki przedmałżeńskieodbywają się przez 4 pierwsze wtorki danego miesiąca ( z wyjątkiem stycznia, lipca, sierpnia i  listopada) o  godz. 19.00 – sala św.  Franciszka.

Sakrament namaszczenia chorych

Kapłani odwiedzają chorych i osoby starsze (które ze wzglądów zdrowotnych nie są wstanie uczestniczyć w Mszy św. w kościele) zawsze w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 9.00
Kapłani w każdej parafii pełnią dyżury, by zawsze któryś z nich był do dyspozycji, w razie gdyby ktoś z parafian nagle potrzebował sakramentu chorych.

Osoby te można zgłaszać

 • w zakrystii,
 • kancelarii parafialnej
 • telefonicznie 32 261 76 70

Podczas odwiedzin chorym udzielany jest:

 • Sakrament Pokuty (jeżeli osoba chora prosi o spowiedź),
 • Komunia św. (jeżeli chory nie jest w stanie przyjąć Komunii św. powiadamiamy o tym przy zgłoszeniu)
 • Sakrament Namaszczenia Chorych (na prośbę chorego lub kogoś z rodziny).

Co należy przygotować?

 • Stół nakryty białym obrusem
 • Krzyż i dwie zapalone świece
 • Można przygotować naczynie z wodą święconą

Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest:

 • chorym i osobom starszym (Namaszczenie Chorych)
 • osobom umierającym (Ostatnie Namaszczenie)

Jest on przede wszystkim sakramentem uzdrowienia o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen."

Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym - dlatego należy pamiętać, żeby w niebezpieczeństwie śmierci odpowiednio wcześnie wezwać kapłana. 

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • gdy z innej parafii pozwolenie od ordynariusza miejsca na pogrzeb

Co musisz wiedzieć - do pobrania :

 1. Pogrzeb Katolicki
 2. Co warto wiedzieć o pogrzebie chrześcijańskim
 3. Kodeks Prawa Kanonicznego o Pogrzebie
 4. Episkopat Polski o Pogrzebie
 5. Organizowanie oraz zarząd cmentarzami wyznaniowymi
 6. Ustawa o Prawie Cmentarnym

Sprawy administracyjne związane z miejscem pochówku i opłatą dzierżawy załatwiamy w biurze administracyjnym (p. Marcin) –  tel.032 261-34-28

Dla wszystkich

 1. Mały katechizm