Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Bilijną, która rozpoczyna IX Tydzień Biblijny. Jest to również Narodowy Dzień Czytania Pisma świętego, dlatego też 10 min przed każdą Mszą św. ma miejsce uroczysta lektura fragmentu księgi biblijnej. W tym roku są to wybrane teksty z „Listu do Galatów”. Na ołtarzu bocznym Jezusa Miłosiernego jest przygotowany koszyk w którym znajdują się sigla b...

Intencje

GodzinaIntencja
8.00
1. W intencji Żywego Różańca.
GodzinaIntencja
8.00
2. Za + Zygfryda Niedajchleb od żony, córek z rodzinami i synowej z rodziną.
GodzinaIntencja
8.00
3. Za + Tadeusza Niedajchleb od żony, córki i syna z rodziną.
GodzinaIntencja
18.00
1. Za + Longinę Łęgowską 6/30
GodzinaIntencja
18.00
2. Za + Stanisława Tomasik w 44 rocznicę śmierci od żony i synów z rodzinami.
GodzinaIntencja
18.00
3. Za + Władysława Grabowskiego od Barbary Majki z rodziną.

Statystyka

 • Liczba odwiedzin strony: 1350452

Kancelaria

Kancelaria Parafialna

tel. (32) 261-76-70 wew. 31

W ciągu roku czynna:

 • we wtorki i czwartki 16:00 - 17:30
 • w soboty 10:00 - 11:00 ( z wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca. W tym dniu odwiedzamy chorych w domach z posługą skaramentalną)
 • w każdą pierwszą sobotę miesiąca kanelaria nie czynna

W okresie wakacyjnym:

 • we wtorki i czwartki 16:00 - 17:30

Uwaga!!!

Podczas trwania kolędy kancelaria parafialna czynna we wtorki i czwartki w godzinach  od 10:00 do 11:00

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna ( odpłatnie) - termin ustalamy (w dni robocze w godz. 10.00 - 16.00) bezpośrednio z  Psychologiem - nr tele. 507151663

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • gdy z innej parafii pozwolenie od ordynariusza miejsca na chrzest

Co musisz wiedzieć - do pobrania :

 1. Sakrament Chrztu
 2. Kodeks Prawa Kanonicznego o Sakarmencie Chrztu
 3. Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie
 4. Instrukcja Episkopatu o Sakramenci Chrztu
 5. Wprowadzenie Teologiczne i Pastroralne do Sakarmentu Chrztu

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • gdy z innej parafii pozwolenie od ordynariusza miejsca na bierzmowanie

I Komunia św.

 • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • rezerwacja terminu ślubu
 • trzy miesiące przed ślubem ustalenie terminu spisania protokołu
 • aktualne, tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • znać datę i parafię I komunii św.
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskie (opłata za kurs 40 zł od osoby + 30 zł spotkanie indywidualne)
 • potwierdzenie spotkań w Poradni Życia Rodzinnego
 • znać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków, datę i miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego i pesel
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC (na 2 miesiące przed ślubem należy dostarczyć)
 • podczas spisywania protokołu składa się prośbę o wygłoszenie zapowiedzi

Co musisz wiedzieć - do pobrania :

 1. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
 2. KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA

Nauki przedmałżeńskieodbywają się przez 4 pierwsze wtorki danego miesiąca ( z wyjątkiem stycznia, lipca, sierpnia i  listopada) o  godz. 19.00 – sala św.  Franciszka.

Sakrament namaszczenia chorych

Kapłani odwiedzają chorych i osoby starsze (które ze wzglądów zdrowotnych nie są wstanie uczestniczyć w Mszy św. w kościele) zawsze w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 9.00
Kapłani w każdej parafii pełnią dyżury, by zawsze któryś z nich był do dyspozycji, w razie gdyby ktoś z parafian nagle potrzebował sakramentu chorych.

Osoby te można zgłaszać

 • w zakrystii,
 • kancelarii parafialnej
 • telefonicznie 32 261 76 70

Podczas odwiedzin chorym udzielany jest:

 • Sakrament Pokuty (jeżeli osoba chora prosi o spowiedź),
 • Komunia św. (jeżeli chory nie jest w stanie przyjąć Komunii św. powiadamiamy o tym przy zgłoszeniu)
 • Sakrament Namaszczenia Chorych (na prośbę chorego lub kogoś z rodziny).

Co należy przygotować?

 • Stół nakryty białym obrusem
 • Krzyż i dwie zapalone świece
 • Można przygotować naczynie z wodą święconą

Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest:

 • chorym i osobom starszym (Namaszczenie Chorych)
 • osobom umierającym (Ostatnie Namaszczenie)

Jest on przede wszystkim sakramentem uzdrowienia o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen."

Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym - dlatego należy pamiętać, żeby w niebezpieczeństwie śmierci odpowiednio wcześnie wezwać kapłana. 

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • gdy z innej parafii pozwolenie od ordynariusza miejsca na pogrzeb

Co musisz wiedzieć - do pobrania :

 1. Pogrzeb Katolicki
 2. Co warto wiedzieć o pogrzebie chrześcijańskim
 3. Kodeks Prawa Kanonicznego o Pogrzebie
 4. Episkopat Polski o Pogrzebie
 5. Organizowanie oraz zarząd cmentarzami wyznaniowymi
 6. Ustawa o Prawie Cmentarnym

Sprawy administracyjne związane z miejscem pochówku i opłatą dzierżawy załatwiamy w biurze administracyjnym (p. Marcin) –  tel.032 261-34-28

Dla wszystkich

 1. Mały katechizm