Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przeżywamy dwudziestą ósmą niedziele zwykłą jest to zarazem trzecia niedziela miesiąca taca zbierana dzisiaj przeznaczona jest na prace wykonywane przy naszym kościele.  Dzisiaj o godz. 12:30 Msza św. i spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych. 2. We wtorek modlimy się przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy. Msza św. o godz. 8:00. Popołudniu o godz. 15:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, koro...

Intencje

GodzinaIntencja
8.00
1. Za ++ Zdzisława i Janinę Pajda.
GodzinaIntencja
8.00
2. Za + Krzysztofę Krasnodębską od córki Anny z mężem i rodziną.
GodzinaIntencja
18.00
1.O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej i św. Antoniego dla Adrianny Bienias w 18 rocznicę urodzin od rodziców z siostrą.
GodzinaIntencja
18.00
2. Za + Wiesławę Sikora 21/30
GodzinaIntencja
18.00
3. Za ++ Genowefę i Władysława Grzesińskich.
GodzinaIntencja
18.00
4. Za + Janinę Jałowiec w 20 rocznicę śmierci od męża, dzieci z rodziną.

Statystyka

 • Liczba odwiedzin strony: 1275312

Parafia

ADMINISTRACJA CMENTARZA

tel. (32) 261-34-28

czynna od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00

Nagłe wezwania do chorego i załatwianie pogrzebu o każdej porze dnia.
Odwiedziny chorych w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9:00 (zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii).

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • gdy z innej parafii pozwolenie od ordynariusza miejsca na chrzest

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • gdy z innej parafii pozwolenie od ordynariusza miejsca na bierzmowanie

I Komunia św.

 • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • znać datę i parafię I komunii św.
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskie (opłata za kurs 25 zł od osoby)
 • potwierdzenie spotkań w Poradni Życia rodzinnego
 • znać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków, datę i miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego i pesel.
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC (na 2 miesiące przed ślubem należy dostarczyć)
 • podczas spisywania protokołu składa się prośbę o wygłoszenie zapowiedzi

Nauki przedmałżeńskie w każdy wtorek  o  godz. 19.00 – sala św.  Franciszka ( za wyjątkiem listopada i stycznia).

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • gdy z innej parafii pozwolenie od ordynariusza miejsca na pogrzeb

Sprawy administracyjne związane z miejscem pochówku i opłatą dzierżawy załatwiamy w biurze administracyjnym (p. Marcin) –  tel.032 261-34-28