Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie                                                                                                                  ...

Intencje

GodzinaIntencja
8.00
1. W intencji wspólnoty Żywego Różańca
GodzinaIntencja
8.00
2. Za + Rudolfa Bodzek 1/30
GodzinaIntencja
18.00
Za + Halinę Gad.

Statystyka

  • Liczba odwiedzin strony: 1288831

Franciszkański Zakon Świeckich

   Profesję złożyła 11 września 1964 roku w Częstochowie. Należała wtedy do wspólnoty w Czeladzi. W naszej parafii jest od 1977 r. W latach 1989 – 1995 przez dwie kadencje pełniła funkcję przełożonej wspólnoty miejscowej. Uczestniczyła w  jedenastu pielgrzymkach z Warszawy do Częstochowy. Przez 24 lata pracowała w żłobku w Mysłowicach. Od 1995 roku jest wdową. Przez 50 lat we Franciszkańskim Zakonie Świeckich s. Józefa starała się realizować charyzmat serafickiego ojca Franciszka w  życiu i posłannictwie kościoła.

   Odbyły się  11 i 12 września  br. Prowadził je  o. gwardian Radosław  Kramarski – asystent duchowy  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Udział wzięli  wszyscy członkowie wspólnoty miejscowej,  którym zdrowie pozwoliło na przyjazd lub wejście na Górę Gołonoską oraz sympatycy. Siostry chore łączyły się  z nami w modlitwie. W trakcie rekolekcji  obejrzeliśmy slajdy, mówiące o życiu św. Franciszka, o epoce, w której przyszło mu żyć, a także o dzisiejszym Asyżu.

     25 marca 2014 roku w Święto Zwiastowania Pańskiego o godz. 15:00 wspólnota franciszkańska świeckich wraz z asystentem duchowym o. Radosławem Kramarskim zgromadziła się wokół Chrystusa Eucharystycznego w kaplicy św. Antoniego, aby koronką do Bożego Miłosierdzia rozpocząć kapitułę  wyborczą .
Następnie udaliśmy się do klasztoru, gdzie kapitule przewodniczył Przełożony Regionu Częstochowskiego FZŚ – brat Ryszard Jałmużniak oraz siostra Maria Szrajber.

Strony